Faydalı Bilgiler Av Blog

Akya Balığı ve Av Teknikleri

Akya Balığı ve Av Teknikleri

Güçlü, mücadeleci ve günümüzün nadir yakalanan balılarından akya, yöresel olarak çıplak, çatal kuyruk, liça, leka ve bazen de iskender balığı gibi isimlerle anılır. Yabancı kaynaklarda leerfish (İng.), lichia (Alm.), lichi amie (Fra.), palomide (İsp.), litsa (Yun.) gibi isimlerle bulunabilir.

Barbunya Balığı ve Av Teknikleri

Barbunya Balığı ve Av Teknikleri

Bu türler mullide ailesinden olup Akdeniz, Ege ve Marmara'da yaygın halde bulunur. Boyu en fazla 35cm'e kadar büyüyebilir. Yaşam ömrü 9-10 yıl gibi saptanmıştır.

Camgöz Balığı ve Av Teknikleri

Camgöz Balığı ve Av Teknikleri

Genelde 80-100cm ve 3-4kg olan bu köpekbalığının 150cm'e ve 10kg ağırlığa çıktığı bilinir. Ancak 200cm ve 15-20kg olanlarına da rastlanmıştır. Aslen halk arasında camgöz olarak bilinse de camgözler sınıfından değildir. En önemli özelliği iki sırt yüzgecinin önlerinde birer sivri mahmuz bulunmasıdır. Gözleri ise dışarıya doğru çıkık yeşil-mavi renktedir.

Ceylan Balığı ve Av Teknikleri

Ceylan Balığı ve Av Teknikleri

Kızıldeniz'den Süveyş kanalı ile Akdeniz'e geçtiği daha sonra Türkiye sularına (Ege ve Akdeniz) ulaştığı biliniyor. Akdeniz'de ilk tespiti 1935 yılındadır. Sayıca az olmakla birlikte 1981 yılından beri de Türkiye'de bilinmektedir. Bu balık Türk amatör balıkçıları tarafından pek tanınmamakla beraber okyanuslarda yakalanan son derece keskin dişli ve güçlü olan wahoo'nun sularımızdaki benzeri ve yakın akrabasıdır.

Çipura Balığı ve Av Teknikleri

Çipura Balığı ve Av Teknikleri

Çipura balığına tüm Akdeniz’de rastlanmakla birlikte doğu ve güney doğu Akdeniz ülkelerinde, Kanarya Adaları'nda, İngiltere kıyılarında, Verde Burnu’nda ve nadir olarak Karadeniz kıyılarında rastlanır. Genellikle tropikal, subtropikal ve ılıman kuşaklarda yayılım gösteren çipura deniz fenogramlarının bulunduğu kumlu–çamurlu ve çamurlu ortamlarda yaşamını sürdürür. Bunun yanı sıra nehir ağızlarına ve lagüner bölgelere de girer.

Dülger Balığı ve Av Teknikleri

Dülger Balığı ve Av Teknikleri

Ülkemizde peygamber balığı olarak da tanınan dülger balığının bilimsel adı Zeus faber olup, uluslararası litaratürde John Dory olarak bilinir. Zeidae (Dories) ailesine ait olup, bu ailenin 18 üyesinden biri ve en meşhurudur.

Eşkina Balığı ve Av Teknikleri

Eşkina Balığı ve Av Teknikleri

Eşkina, yerli bir balık türüdür, göç etmez. Belirli bir bölgeyi sahiplenir ve yaşamı boyunca buradan ayrılmaz. Alnından çıkan 1-2cm çapındaki taştan ötürü halk arasında taş balığı ve kaya levreği olarak da bilinir. Endüstriyel avcılığı yapılamadığı için balık lokantalarında levrekten sonra gelen balıktır.

Granyoz Balığı ve Av Teknikleri

Granyoz Balığı ve Av Teknikleri

Uzaktan bakılınca levreği andırır. Okyanusların ve bunların uzantısı olan diğer denizlerin sıcak

ve ılıman bölgelerinde ve bu arada sularımızda da bulunur. Vücut Yapısı itibariyle iri balıktır.

Gümüş Balığı ve Av Teknikleri

Gümüş Balığı ve Av Teknikleri

Gümüş balığı (Atherina), gümüş balığıgiller (Atherinidae) familyasından kemikli balık cinsi. Sırtı yeşilimsi sarı, yan tarafı kül rengidir. Gövdesinde boydan boya ve 1-3 pul genişliğinde, çok parlak gümüş renkli bir çizgi bulunur. Plankton ve küçük balıklarla beslenir. Tüm denizlerimizde yaşar. Eti lezzetlidir.

İskender Balığı ve Av Teknikleri

İskender Balığı ve Av Teknikleri

İskender balığı diğer ismi ile deve balığı Afrika kıyıları ve Akdeniz'de 70m'ye kadar olan derinliklerde bulunur. Erişkinleri kıyılarda sürüler halinde gezer.


İskorpit Balığı ve Av Teknikleri

İskorpit Balığı ve Av Teknikleri

Scorpaenidae familyasından olan iskorpit balıklarının iki türü denizlerimizin sahil bölgelerinde yaşarlar. Bilimsel adı Scorpaena scrofa olan iskorpitin ortalama boyu 20cm olup, 35cm'e kadar olanlarına da rastlanır. Scorpaena ustulata bilimsel adıyla tanımlanan küçük iskorpitin veya sıçan iskorpitinin boyu 15cm'i geçmez.

İspari Balığı ve Av Teknikleri

İspari Balığı ve Av Teknikleri

Denizlerimizin sahil bölgelerinde yaşayan ispari balığı Sparidae familyasından olup bilimsel adı Diplodus annularis'tir.

İstavrit Balığı ve Av Teknikleri

İstavrit Balığı ve Av Teknikleri

Denizlerimizde sarıkanat istavrit (Akdeniz) ve karagöz istavrit (Karadeniz-Marmara) olarak iki türü yaşar. Boylan karagöz istavritte 15-25cm (maksimum 30cm), sarıkanatta ise 30-50cm olur. Küçüklerine kraça denir.

İzmarit Balığı ve Av Teknikleri

İzmarit Balığı ve Av Teknikleri

Bilimsel adı Spicara smaris'dir. Tüm centracanthidae familyasının sularımızda en çok bilinen ve amatörlerce en fazla avlanan türüdür. Neredeyse bütün bir familya onun adı ile özdeşleşmiş ve tanınmıştır.

Kalamar ve Av Teknikleri

Kalamar ve Av Teknikleri

On ayağından ikisi diğerlerinden bir kat uzundur. Loligo ve Ommastrephes cinsi üyeleri ağlara ya da dipte gezinirken zokaya takılır. Karadeniz dışında Türkiye çevresindeki bütün denizlerde bulunur.

Kalkan Balığı ve Av Teknikleri

Kalkan Balığı ve Av Teknikleri

Kalkan balığı (Psetta maxima), Scophthalmidae familyasına ait, gözleri vücudunun sol tarafında bulunan ve sağ tarafı ile denizin tabanında yatan bir yassı balık türüdür.

Karagöz Balığı ve Av Teknikleri

Karagöz Balığı ve Av Teknikleri

Yurdumuzun tüm denizlerinde yaşayan karagöz balığı, ılıman denizlere özgü bir balıktır.

Karadeniz'de de bulunmakla beraber sayıca Marmara ve Akdeniz'de olduğundan daha azdır.

Kefal Balığı ve Av Teknikleri

Kefal Balığı ve Av Teknikleri

Vücutları uzamış olup, yandan az basıktır. Ağız terminal olup büyüktür. Dişleri ise ya hiç yoktur ya da çok küçüktür. Bazı türlerde yağlı göz kapağı çok iyi gelişmiştir. Vücut başa kadar uzanan iri, genellikle sikloid pullarla örtülüdür. Yan çizgi bulunmaz.

Kılıç Balığı ve Av Teknikleri

Kılıç Balığı ve Av Teknikleri

Kılıç balığı son derece göçebe ve uzun gagaları ile tanınan predatör (yırtıcı) ve pelajik bir türdür. Vücut yapıları yuvarlağa yakın gözleri ise oldukça büyüktür. Bu balıkların genç bireylerinde dorsal ve anal yüzgeç birer adet iken yetişkin safhaya geçtiklerinde değişime uğrar iki adet dorsal (sırt) ve iki anal yüzgeci olur.

Kırlangıç Balığı ve Av Teknikleri

Kırlangıç Balığı ve Av Teknikleri

Trigladae familyasının en bilinen balığı kırlangıçtır. Lezzetli beyaz eti, avcılığının zevki ve genelde iri balık olması kırlangıcı amatörler tarafından aranan balık yapmıştır. Yaşadığı bölgeyi terk etmeyen, genelde göç yapmayan kırlangıçlar yerel balıklardandır. Yurdumuzdaki tüm denizlerde bulunur.

Kuzu Balığı ve Av Teknikleri

Kuzu Balığı ve Av Teknikleri

Tüm dünyada ılıman iklim kuşağıdaki denizlerde yaşayan amatör balıkçılar tarafından iyi bilinen zevkli avı nedeni ile sık sık peşine düşülen kuzu balığı ülkemizde de Ege ve Akdeniz'de yaşamaktadır.

Lagos Balığı ve Av Teknikleri

Lagos Balığı ve Av Teknikleri

Lagos / lahoz balıkları ailesi (Epinephelus Sp) Serranidae (hani balıkları) familyasına ait, Atlas Okyanusu'nun doğusunda, Akdeniz'de ve Ege Denizin'de bulunan balık türüdür. En büyükleri 150cm uzunluğa ve 50kg ağırlığa kadar ulaşabilir.

Lambuka Balığı ve Av Teknikleri

Lambuka Balığı ve Av Teknikleri

Lambuka (mahi-mahi, dorado, dolphin) Coryphaenidae familyasındandır. Ülkemizde Akdeniz'de yaşayan 40kg ağırlığa, 170cm boya kadar büyüyen, avcı balıklardandır. Mavi, lacivert, sarı, yeşil renkleri bulunur üzerinde. Sudan çıkarıldığında renk değiştirdiği görülür.Levrek Balığı ve Av Teknikleri

Levrek Balığı ve Av Teknikleri

Av yerinden yemine, av zamanına ve avlanma tekniğine kadar deneyim isteyen bir balık olan levrek, son derece kıvrak ve kurnaz bir balıktır. Levreğin av mevsimi her ne kadar mayıs ortası-eylül sonu olarak tespit edilmişse de kasım, aralık, ocak ve şubat aylarında kısa akışlar yaptığı için aralıklı olarak av verebilir.

Lüfer Balığı ve Av Teknikleri

Lüfer Balığı ve Av Teknikleri

Boğaz sularının sultanı diye tanımladığımız lüfer edebiyatımıza girmiş, avcılığı için bir devirde uğruna gümüş zokalar dökülmüş, velhasıl Boğaz'la, İstanbul'un eski yaşamıyla bütünleşmiş bir balıktır. Bilimsel adı Pomatomus saltatrix'tir.

Melanur Balığı ve Av Teknikleri

Melanur Balığı ve Av Teknikleri

Akdeniz, Ege ve Marmara'da bulunan melanur Sparidae familyasından olup bilimsel adı Oblada melanura'dır. Ortalama boyları 25cm'dir. 40-45cm olanlarına da rastlanır. Mercan ve karagöz balıkları gibi kırmalık, taşlık diplerde ve kovuklarda yaşar.

Mercan Balığı ve Av Teknikleri

Mercan Balığı ve Av Teknikleri

Vücut oval, dorsal yüzgeçler yüksek, vücut pullarla kaplı, renk sırtta koyu, yanlarda açık pembe,karın beyaz, baş kısmı ve yüzgeçlerde hafif pembemsi lekeler vardır. Genel görünümü pembe renklidir. İyi gelişmiş gözler, kafanın sırt bölgesine yakın yerleşmiştir. Göğüs yüzgeci çok uzun olup, anüs seviyesinin ötesine geçer. Kuyruk yüzgecinin arka kenarları merkezde siyah, uçta beyaz renklidir.

Mezgit Balığı ve Av Teknikleri

Mezgit Balığı ve Av Teknikleri

Gadidae familyasından olan mezgit, dünya balıkçılık sanayisinde önemli rolü olan balıklardan biridir. Mezgit ülkemiz sularında en çok Karadeniz'de bulunur. Akdeniz ve Ege'de pek sık rastlanmaz. Ancak kışın Karadeniz'den sert kuzey rüzgarıyla Marmara'ya inen bir kısım sürüler kış aylarını burada geçirip mart ayında yumurta dökerler.

Minekop Balığı ve Av Teknikleri

Minekop Balığı ve Av Teknikleri

Türkiye'de bütün sularda bulunan minakop balığına, Karadeniz'de "kötek" ya da "götek" denir, Akdeniz'de ise genel olarak "karakulak" olarak bilinir. Ortalama boyu 40cm'dir. Minakop, 1-100m arası derinlikteki kumlu ve kayalık zeminlerde yaşar.

Mırmır Balığı ve Av Teknikleri

Mırmır Balığı ve Av Teknikleri

Vücut gümüş grisidir. En karakteristik özelliği vücudunda birbirine paralel 14-15 koyu şeridin dikine uzanmasıdır. Burun bölgesi ile gözlerinin arası da koyu renklidir. Maksimum boy 55cm genellikle 25 cm'yi geçmez 1-80m'lik kumlu ve çamurlu zeminler ile deniz çayırlarının egemen olduğu ortamlarda demersal olarak yaşarlar.

Orfoz Balığı ve Av Teknikleri

Orfoz Balığı ve Av Teknikleri

Hani türünden ve serranidae familyasından olan orfozun bilimsel adı Epinephelus gigas'tır. Boyları 60cm ile 120cm arasında değişen orfozların 30-50 kiloluklarına rastlanır. Ege ve Akdeniz balığıdır. Saroz Körfezi ve Çanakkale Boğazı dışında Ege'de açık sularda bulunur.

Orkinos Balığı ve Av Teknikleri

Orkinos Balığı ve Av Teknikleri

Balina köpekbalığı, aybalığı, beyaz köpekbalığı ve mersin balığı gibi, denizlerin en iri ve cüsseli balıklarından biride orkinostur. Scombridae familyasından olan orkinoslar Thunnini sınıfındandır.

Palamut Balığı ve Av Teknikleri

Palamut Balığı ve Av Teknikleri

Türkiye deniz balıkçılarının düşlerini süsleyen, özellikle İstanbul balıkçıları için İstanbul'un tarihi kadar eski olan palamut amatörleri peşinde koşturan balıklardandır. Dilimizde yaşına dolayısı ile boyuna göre değişik isimlerle anılır en bilinen isimleri çingene palamutu, palamut ve toriktir.

Pisi Balığı ve Av Teknikleri

Pisi Balığı ve Av Teknikleri

Pisi balıkları suyun içinde dalga hareketleri ile ilerlerler. Yattıkları yerin rengini kendi renkleri ile taklit etme kabiliyetleri vardır. Ayrıca pisi balığı gibi deniz dibinde yaşayan balıklar suda durmaya gerek duymazlar. Bu yüzden pisi balıklarında yüzme kesesi yoktur.

Sardalya Balığı ve Av Teknikleri

Sardalya Balığı ve Av Teknikleri

Clupeidae familyasından olan sardalya balıklarının denizlerimizde yaşayan belli başlı türleri Sardina pilchardus ve Sardinel-la aurita bilimsel adlarıyla tanımlanırlar. Sardalyalar memleketimizde gezici balıklardan sayılırlar. Genellikle Ege ve Marmara'da bulunurlar.

Sinarit Balığı ve Av Teknikleri

Sinarit Balığı ve Av Teknikleri

28-30 yıl kadar yaşarlar. Nadiren 1 metre boya ve 10 kg ağırlığa ulaşırlar. Sinarit sivri dişlere ve kuvvetli bir çeneye sahiptir. Ancak dişleri seyrek olduğu için misinayı kolay kesemez. Yemi yoklamaktan ziyade hücum edip bir anda kaparlar.

Trança Balığı ve Av Teknikleri

Trança Balığı ve Av Teknikleri

Mercan ailesinin sularımızdaki en büyük örneğidir. Ege ve Akdeniz'e özgü türdür Marmara ve Karadenizde bulunmaz dense yeridir. Yaşam alanı çoğunlukla 20-50m sular olamakla beraber 200m'ye kadar taş ve kayalık dip yapısında yaşarlar. Yaşlı bireylerde anten düşerek balığın baş kısmında çıkıntı oluştuğu gözlemlenmiştir.

Turna Balığı ve Av Teknikleri

Turna Balığı ve Av Teknikleri

Deniz turnası, ıskarmoz balığı, baraküda, avrupa baraküdası isimleriyle de bilinir. Vücut uzun, kalın ve yuvarlaktır. Sırt tarafı esmer yeşil, karın tarafı parlak gümüşimsi renktedir. Başı uzun, burnu sivridir. Vücut küçük pullarda kaplıdır. Ağızdaki dişler büyük ve oldukça belirgindir. Alt çenesi üst çenesine oranla daha ileride olup, ucu yukarı doğru kıvrıktır. İrili ufaklı sivri ve keskin dişleri vardır.

Uskumru Balığı ve Av Teknikleri

Uskumru Balığı ve Av Teknikleri

1960'lı yıllarda İstanbul'luların ideal balığı olan uskumru son 50 yıl içinde aşırı avlanma ve deniz kirliliği sonucu Marmara'ya, dolayısıyla Karadeniz'e normal çıkışını yapamamış, bu denizlerde nesli tükenmeye başlayan balıklar arasına girmiştir.

Zargana Balığı ve Av Teknikleri

Zargana Balığı ve Av Teknikleri

Zargana (Belone belone), Belonidae familyasına ait uzun ve ince vücutlu bir deniz balığı türüdür. 60-70cm, hatta bazen 1m uzunluğa varır ve ortalama 18 yıl yaşar. Çaça, hamsi, kıraça ve çamuka gibi küçük balıklarla beslenir. Ilıman denizlerimizin yerli balıklarındandır. Kılıç balığının başlıca düşmanıdır. Vücut yapısıyla gayet çevik ve hızlı yüzen bir balıktır.