Pisi balıkları suyun içinde dalga hareketleri ile ilerlerler. Yattıkları yerin rengini kendi renkleri ile taklit etme kabiliyetleri vardır. Ayrıca pisi balığı gibi deniz dibinde yaşayan balıklar suda durmaya gerek duymazlar. Bu yüzden pisi balıklarında yüzme kesesi yoktur.

Habitatı
Pisi balıkları, yeterli miktarda yiyecek buldukları kumlu deniz tabanlarında yaşayan yassı balıklardır. Sıcak ayları diplerde geçirip, kışın sahillere yaklaşırlar. Acı sulara nehir ağızlarına kadar sokulurlar. Hill (1971), 1951-53 yılları arasında pisilerin kıyı hareketlerini incelemiştir. Kasım ayında yoğun olarak 1 yaş grubunun bulunduğu ve dişi pisilerin erkeklerden daha hızlı hareket ettiğini, yaz başlangıçında ise 3 yaşındaki balıkların genç balıklardan daha hızlı yayıldığını tespit etmiştir. Kuzeydoğu Atlantik sahilerinde, Kuzey Denizi, Baltık Denizi, Akdeniz, Ege Denizi, Marmara Denizi ve Karadeniz'de yaşar.

Beslenmesi
Yumurtadan çıkan yavru yassı balıklar deniz yüzeyinde kalarak bir ay kadar beslenirler ve gelişirler. Nehirlerin denizlere karıştığı acı su bölgelerinde veya akarsuların daha içlerinde yaşayan bir Pisi türü etçildir.pisiler genellikle balık yumurtası, yosun,kabuklular, yumuşakçalarla ve yavru balıklar ile beslenirler.Üremesi
Orta Karadeniz'de avlanan pisi balıkları üzerinde yapılan çalışmada, bu balıkların yumurtalı dönemlerinin aralık-şubat ayları arasında olduğu ve üreme olgunluğuna 21cm boydan sonra ulaştığını saptamıştır. %71.35 oranında pisi balıklarının üreme olgunluğuna gelmeden avlandığı bulunmuştur. Araştırmada cinsiyet oranları %49.4 dişi, %50.6 erkek olarak saptanmıştır. Genç vd. (1998) 1991-1996 yılları arasında Trabzon karasularında 7610 adet pisi üzerinde yaptıkları çalışmada, bu balığın 2 yaşında, aralık-ocak aylarında daha yoğun olmak üzere kasım-şubat ayları arasında, deniz suyu sıcaklığının 7-13 derece olduğu zaman ürediğini tespit etmişlerdir. Aynı çalışmada dişilerin populasyonda erkeklerden daha hızlı büyüdüğü, yaşın artışıyla dişilerin populasyondaki oranının yükseldiği ve belirli boy grubundan itibaren populasyonunun tamamen dişilerden oluştuğu gözlenmiştir.Yetişkin pisi balıkları yumurtalarını kumlu deniz tabanlarında bırakacak olurlarsa, akıntılar savunmasız yumurtaları güvenli yerlerinden uzağa taşıyacaktır; bu nedenle pisi balıkları akıntıya karşı yüzerek, suyun daha derin olduğu başka bir yere doğru göç ederler. Bu göç sırasında 60 milyon pisi balığının yumurtlamak üzere toplandığı tahmin edilmektedir. Güvenli sularda yumurtadan çıkan yavru pisi balıkları(bu takıma ait yassı balıklar), yassı olarak dünyaya gelmezler. Yavru balıklar (diplarya), çoğu diğer balıklar gibi mekik şeklinde bir vücuda ve kafasının iki ayrı tarafında bulunan iki göze sahiplerdir ve suyun üst kısımlarında yüzerler. İlerdeki gözlerinin birisi suratının diğer tarafına doğru kaymaya başlar. Balığın bir tarafı koyu bir renk almaya başlar, diğer gözsüz tarafı beyazlaşır. Bu gelişme bazı türlerin sağ tarafına, diğer türlerin sol tarafına doğru gerçekleşir. Ayrıca bu metamorfoz'da yüzme keseleri küçülür. Çünkü metamorfoz'dan sonra dip balığı olarak yaşayacak yassı balığın buna ihtiyacı kalmaz. Pisiler deniz yüzeyinde yaklaşık bir ay kadar kalarak beslenir ve gelişirler. Bir ayın sonunda akıntıyla beraber sürüklenerek beslenme bölgesine geri gelirler. Bu süre içinde yavru pisi balıkları ebeveynlerine benzeyen balıklar haline gelmişlerdir. Onlar da büyük balıklar gibi su dibine inerler ve orada yaşamlarını sürdürürler.Ekonomik Değeri
Pisi balığı ekonomik değeri yüksek olan balıklardandır. Eti beyaz ve yağlıdır. Her mevsimde yenebilen pisi balığının en lezzetli zamanı kasım ila şubat ayları arasıdır. Tavası çok güzel olur. İrilerinden fileto çıkarılıp şiş veya salçalı fileto yapılabilir. Avlanmada ise yem olarak karides, akyem ve kurtçuklar kullanılır. Avlamada ise genelde yemli dip bedeni kullanılır. Çevre kirliliğinin etkisi olarak nesli azalmış, populasyonlarında hızlı düşüş meydana gelmiştir. Bu dönemde, Marmara denizinde oksijen azalması şeklinde kendini gösteren ekolojik bozulmaya paralel olarak balık türlerinde de sayısal bir gerileme gözlenmiştir, direnç gösteren balıklar arasında pisi balığıda ön sıralarda gelmektedir.AVCILIĞI

Yerli bir balık olan pisi, yazın sığ sulara ve dere ağzındaki sığlıklara sokulur. Kışın derin sulara çekilir. Kalkan gibi yassı balık olmasrna rağmen onun gibi tam yuvarlak değil, biraz ovaldir. Pisi balığının gözleri kalkan balığının aksine sağ taraftadır. Sol tarafı dibe yapışır. Sırt ve karın yüzgeçleri baştan kuyruğa kadar balığı çevreler. Balığın dibe yapışan sol tarafi beyaz, sırt tarafl grili kahverengidir. Bu renk yaşadığı yere göre açık veya koyu olabilir. Yaklaşık 300gr olan pisi balığının, küçük bir kalkan kadar irilerinede rastlanır. Esnaf arsında bunlara diplarya denir.

Karadeniz'de çok bulunan pisi balığı Marmara'da azdır. İlk baharda yumurta bırakmak için sığ dere ağızlarına girdiği zamanlar 4-5 köstekli ve akyemli oltalarla tutulur. Pisilerin bazıları lagün göllerde ve dere ağızlarında yuvalanırlar. Bunlara dere pisisi adı verilir. Dere pisilerinin yemi, ayıklanmış karides ve akyemdir.